دوستان،من مطالب زیادی گذاشتم ولی چیزی که بیشتر از همه ازش استقبال شد سه گانه ی فرزند آتش بود می خواستم اینجا تو نظرات اعلام کنید که از کدوم ژانر بیشتر بزارم .