دنبال کننده های عزیزم سلام

عاشق همتونم

قبل از شما هیچ انگیزه ای نداشتم ولی حالا بخاطر شما 9 نفر ادامه میدمگریه

البته امیدوارم یه روز این 9 نفر بشن 900

بوسه

میخوام یسری کتاب بمب خنده براتون بزارم

پ.ن:لطفا نظر بدبد شاد شم

-با خود فکر میکند: آیا 9 نفر کم نیست؟-

-به خود جواب میدهد:اگر واقعا دنبال میکنند نه-لبخند