دوستان از امروز رسما استارت نوشتن جلد چهارم فرزند آتش رو زدم (غیر رسمیه )پا در دهان

و به احتمال قوی قراره با چند تا از دوستام اینو بنویسیم چونکه من یه رگایی از تنبل دو انگشتی دارمزبان درازی و حوصله ی تایپ کردن ندارم.

و همچنین خودم هم یه رمان جنایی دارم می نویسم که امیدوارم بپسندید.بوسه